pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

MAS uspořádala konferenci o vzdělávání


Konference „Vzdělávání v regionu Hořovice“

Ústav MAS Karlštejnsko, z.ú., uspořádal ve čtvrtek 22. února 2018, v sále Společenského domu Hořovice, konferenci s názvem „Vzdělávání v regionu Hořovice“. Akce se uskutečnila v rámci projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Hořovice, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000489, jehož realizátorem je právě MAS Karlštejnsko, z. ú. a partnerem je město Hořovice.

Konference byla určena pro pedagogy, zřizovatele, rodiče a širokou veřejnost. Program byl zaměřen na vzdělávání dětí a žáků do 15 let a rozdělen do 3 bloků – zájmové a neformální vzdělávání; předškolní vzdělávání; základní vzdělávání. Na různá témata vystoupilo 12 přednášejících, ať už místně spjatých, nebo z celostátní působnosti. Zazněly problémy týkající se vzdělávání a v rámci diskuze byla snaha nalézt řešení.

Během konference byla možnost prohlédnout si nové prostory Sportovní haly Hořovice a zrekonstruovaných budov Městského centra Hořovice, střediska volného času Domeček. Jednotlivé školy měly možnost prezentovat své zařízení a úspěchy vizuální formou přímo v sálu Společenského domu Hořovice.

Náš ústav velice potěšili pozitivní reakce jak od přednášejících, tak od návštěvníků konference. Jedním z výstupů je potřebnost setkávání se na platformách tohoto typu.