pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Postřižinský expres 26.5.2018 v Loděnici


 

Když jsem před pár lety potkal po letech na akci Hrabalovo Kersko Jana Řehounka, vyprávěl mi o aktivitách Klubu čtenářů Bohumila Hrabala při Městské knihovně v Nymburce a také o tom, že se snaží propojovat a spojovat místa a lidi z nich, která jsou spjata s působením nebo dílem Bohumila Hrabala.

 

Honza byl ochráncem Klubu historie kolejové dopravy (KHKD), kterého jsem byl předsedou po Jiřím Kmoníčkovi a zaštítil jeho existenci v 80. letech 20. století pod křídly Kulturního domu železničářů v Nymburce.

 

Řekli jsme si při tom setkání, že by bylo hezké propojit Nymburk s Loděnicí, podpořit je jízdami Postřižinského expresu a v rámci projektu Naše vlídná nádraží, který realizuje náš ústav, vybudovat Muzeum ostře sledovaných vlaků, jehož záměr pochází už z našich aktivit v 80. letech.

 

Slovo dalo slovo, sešel jsem se na podzim minulého roku s ředitelem Pivovaru Nymburk, panem Pavlem Benákem a domluvili jsme, že Postřižinský expres, který jeho pivovar pořádá, přijede k nám do Loděnice.

 

A tak přivítejme společně v sobotu 26. 5. 2018 před polednem v Loděnici Postřižinský expres a večer, od 20:30, pojďme na představení muzikálu Postřižiny na nádraží v Loděnici. Jízdní řád expresu najdete v příloze.

 

Radomír Hanačík, ředitel ústavu

 

Web:

Postřižinský expres