pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE - Prorodinná opatření


 

 

Výzva č. 2/18_OPZ_MAS Karl_03 Prorodinná opatření


MAS Karlštejnsko, z. ú. si Vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele a příjemce k připravované vyhlašované
výzvě „Prorodinná opatření“ k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Zaměstnanost
v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020 „Via Carolina“


Termín: 27. březen 2018

Čas: 14:00 – 16:00 hodin

Místo: Pod Drahou 984, Řevnice (2. patro, zasedací místnost)

 

 Pozvánka PDF