pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Prodloužení výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura v rámci IROP do 31. 5. 2019


Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 5. 2019 12:00 hod.

Více informací naleznete na tomto odkaze: http://www.karlstejnskomas.cz/?page=vyzvy-irop