pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Vyhlášena Výzva č. 1_18_OPZ


Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 01 Sociální práce