pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Vyhlášena Výzva č. 2_18_OPZ


Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 03 Prorodinná opatření