pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Vyhlášení výzvy OPŽP - opatření 4.3 Výsadba dřevin v nelesní půdě


Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - opatření 4.3 Výsadba dřevin v nelesní půdě