pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

POZVÁNKA - VÁNOČNÍ SETKÁNÍ starostů, zástupců obcí, spolků, podnikatelů a veřejnosti


Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás pozvali na VÁNOČNÍ SETKÁNÍ starostů, zástupců obcí, spolků, podnikatelů a široké veřejnosti, jehož tématem bude CESTOVNÍ RUCH a KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) v regionu MAS Karlštejnsk...

Vyhlášení výzvy OPŽP - opatření 4.3 Výsadba dřevin v nelesní půdě II.


OPŽP - Výsadba dřevin II Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhla...

API - Konzultační den pro podnikatele v Hořovicích


Agentura pro podnikání a inovace, agentury CzechInvest a CzechTrade a Místní akční skupina Karlštejnsko Vás zvou k účasti na konzultačním dni věnovaném možnostem podpory podnikání. Místo a čas konání: ...

PRACUJEME NA NOVÉM WEBU


V současné době dochází k tvorbě nových webových stránek MAS Karlštejnsko, z.ú. Soušasná platforma webu je bohužel již zastaralá a neumožňuje adekvátní úpravy. Jaký bude nový web MAS? MODERNÍ ...

Ukončen příjem žádostí o dotaci výzvy MAS č. 2 v rámci PRV


Oznamujeme, že dne 26. 4. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy MAS č. 2 MAS Karlštejnsko, z.ú. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD. Přehled přijatých žádostí naleznete na kartě PRV ZDE nebo přímo pod odkazem přijatých žádostí o dotaci ...

Prodloužení výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura v rámci IROP do 31. 5. 2019


Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 5. 2019 12:00 hod. Více informací naleznete na tomto odkaze: http://www.karlstejnskomas.cz/?page=vyzvy-irop ...
Předchozí |1 z 17| Další