pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Aktuality
Fotogalerie
Kontakt
Home
Facebook

O nás

Poslání
Články a publikace
Zpravodaj MAS

Místní partnerství 2014 - 2020

MAP rozvoje vzdělávání

Semináře pro rodiče a pedagogy


V rámci projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro ORP Hořovice proběhl ve čtvrtek 25. května 2017 vzdělávací seminář s názvem „Nebezpečí internetu pro naše děti“. Setkání bylo určeno především pro rodiče a pedagogy dětí a žáků do 15 let. Paní lektorka Mgr. Monika Podlahová poutavě představila všemož...

Seminář „Komplexní pozemkové úpravy“


Ústav MAS Karlštejnsko, z.ú., uspořádal ve čtvrtek 20. dubna 2017, v sále Kulturního klubu v Žebráku, seminář s názvem „Komplexní pozemkové úpravy okres Beroun“. Proběhl ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov (CSV) a Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), pobočkou Beroun. Aktivity CSV ve Středočeském kraji představil Ing. Martin...

VENKOV 2017 – Seminář na PF Univerzity Karlovy


Zástupci MAS Karlštejnsko, z. ú., se zúčastnili 10. ročníku semináře Venkov 2017. Seminář každoročně pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze pod vedením vedoucího výzkumného centra RURAL, pana RNDr. Radima Perlína, Ph.D.. Semináře se zabývají především životem na venkově a s činnostmi s ním spojenými. Na ...

Strategický rámec MAP Hořovice schválen


V úterý 20. prosince 2016 proběhlo na Obecním úřadě v Praskolesích 2. jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu (MAP) rozvoje vzdělávání pro ORP Hořovice. Hlavním úkolem bylo schválení Strategického rámce (SR) a ...

Pracovní skupiny MAP Hořovice


V pondělí 12. prosince 2016 proběhlo první ze setkání pracovních skupin předškolní a základní vzdělávání projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro ORP Hořovice. Probíráná témata: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání, Inkluzivní vzdělává...

Konference Strategického řízení a plánování


Ve středu 2. listopadu 2016 jsme se zúčastnili úvodní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283). Úvodní slovo na konferenci si vzal náměstek rezortu školství Václav Velčovský, do jehož odpovědnosti spadá sekce pro řízení operačních prog...
Předchozí |1 z 11| Další