pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Pracovní příležitost - Asistent/asistentka


MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice. Jeho hlavní náplní je projektová a finanční podpora regionu, prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), rovněž kompletní dotační management. ...

Pracovní příležitost - Projektový manažer/manažerka


MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice. Jeho hlavní náplní je projektová a finanční podpora regionu, prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), rovněž kompletní dotační management. ...

Prodloužení výzev v rámci IROP do 30. 4. 2019


Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura a výzvy č. 3 Občanská vybavenost, bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 30. 4. 2019 12:00 hod. Více informací naleznete na tomto odkaze: http://www.karlstejnskomas.cz/?page=vyzvy-irop ...

Vyhlášení výzvy OPŽP - opatření 4.3 Výsadba dřevin v nelesní půdě


Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - opatření 4.3 Výsadba dřevin v neles...

Seminář pro žadatele a příjemce PRV (Řevnice)


Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce PRV (Programového rámce venkova), který se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MAS Karlštejnsko, z. ú. (Pod Drahou 984, Řevnice). ...

Seminář pro žadatele a příjemce OPZ (Řevnice)


Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce OPZ (Operačního programu Zaměstnanost), který se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 14:00 hod. do 15:00 hod. v zasedací místnosti MAS Karlštejnsko, z. ú. (Pod Drahou 984, Řevnice). ...