pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Vyhlášení výzvy OPŽP - opatření 4.3 Výsadba dřevin v nelesní půdě


Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - opatření 4.3 Výsadba dřevin v neles...

Seminář pro žadatele a příjemce PRV (Řevnice)


Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce PRV (Programového rámce venkova), který se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MAS Karlštejnsko, z. ú. (Pod Drahou 984, Řevnice). ...

Seminář pro žadatele a příjemce OPZ (Řevnice)


Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce OPZ (Operačního programu Zaměstnanost), který se uskuteční dne 21. 3. 2019 od 14:00 hod. do 15:00 hod. v zasedací místnosti MAS Karlštejnsko, z. ú. (Pod Drahou 984, Řevnice). ...

Vyhlášení výzvy OPZ - opatření 04 Sociální podnikání - neinvestiční


Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 04 Sociální podnikání. ...

Vyhlášení výzvy OPZ - opatření 02 Zaměstnanost


Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 02 Zaměstnanost. ...

Seminář pro žadatele a příjemce PRV (Hořovice)


Zveme Vás na seminář pro žadatele a příjemce PRV (Programového rámce venkova), který se uskuteční dne 21. 2. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti Radnice Hořovice (Palackého nám. 2, Hořovice). ...