pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

EVAMProjekt spolupráce EVAM

Projekt je zaměřen na monitoring a evaluaci strategie MAS.

 

Spolupracující MAS:

Opatření IV.1.1.

–Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

–MAS Říčansko, o.p.s.

–MAS Podlipansko, o.p.s.

–MAS Karlštejnsko, z.ú.

–Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

Opatření III.4.1.

–MAS Dolnobřežansko o.p.s.

–Místní akční skupina Mezilesí, z.s.

–Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, o.s.

–MAS PODBRDSKO, z.s.

–MAS Polabí, o.p.s.

Nová MAS

–MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, o.s.

 

DOKUMENTY K EVAM