pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Nový Občanský zákoníkVážení přátelé,

v této rubrice se budete dovídat informace, které vám budou užitečné při provádění úkonů a plnění povinností, které jsou vašim neziskovým organizacím, právnickým osobám (spolkům, klubům a pod.), dány účinností Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tzv. Nový Občanský zákoník /NObčZ/).

MAS Karlštejnsko, z.ú., v této problematice provádí advokační činnost a se vším potřebným vám poradí.

Obracejte se na kancelář MAS Karlštejnsko, z.ú., kde má tuto expertní problematiku v gesci Bc. Radek Hanačík, tel.: +420603835669, e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com

 

Články:

Novinky.cz - Neziskovým organizacím a novému občanskému zákoníku se věnoval workshop v Klatovech

Pracovníci našeho ústavu se účastnili workshopu v Klatovech ve spolupráci s MAS Pošumaví a Spiralis o. s., kde se řešila problematika nového občanského zákoníku ve vztahu k neziskovým organizacím. Neziskové organizace mají povinost upravit své působení do konce tohoto roku v souladu legislativy stanovené touto normou.

Ve druhé části workshopu se Bc. Radek Hanačík z našeho ústavu věnoval problematice spojené s právní odpovědností organizací a jejich statutárních orgánů. Možnostem, jak eliminovat rizika, která pro tyto organizace a členy jejích orgánů vyplívají z činnosti a aktivit organizace.

Celý článek naleznete zde.