pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

ORP BerounMístní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Beroun

V dubnu 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Beroun. Žádost úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí. Dalším krokem bude posouzení nastavení rozpočtu k plánované realizaci.

Na území ORP Beroun se nachází 49 obcí a 55 škol, které jsou držiteli RED IZO.

Projekt je naplánován na 22 měsíců. Zahájení realizace projektu je plánováno na 1. září 2016, ukončení projektu 30. června 2018.

Projekt je financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je:

  • zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let
  • zahrnuje předškolní, základní vzdělávání, zájmové  neformální vzdělávání

Cílem projektu je zlepšit kvalitu ve vzdělávání tím, že:

  • Bude existovat a fungovat komunikace, spolupráce, vzájemná podpora mezi aktéry ve  vzdělávání (MŠ/ZŠ)

  • Bude existovat a fungovat spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními atd. 

  • Společně bude vytvořen Strategický rámec MAP do roku 2023,  jak specifické potřeby a problémy ve vzdělávání v území řešit

     


    Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Beroun změnil žadatele o dotaci a partnera projektu. Žadatelem je město Beroun a partnerem projektu MAS Karlštejnsko, z. ú. Bližší informaci v brzké době.

Průběh jednání s městem Beroun v roce 2016:

logo programu VVV