pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

ORP HořoviceMístní akční plán II (MAP II) rozvoje vzdělávání ORP Hořovice

MAS Karlštejnsko, z.ú., společně s partnerem městem Hořovice, získalo dotaci z OP VVV na projekt Místní akční plán II (MAP II) rozvoje vzdělávání ORP Hořovice, který má nastaven konec realizace 10/2022. V rámci tohoto projektu budou probíhat různé aktivity vzdělávání, o kterých bude území pravidelně informováno. V přípravě je kancelář projektu v Hořovicích a nové webové stránky. 

Spolupráce a účast na projektu je otevřená pro všechny, kdo se zabývají vzděláváním a prací s dětmi a žáky a chtějí se zapojit. Stačí se nám ozvat - horovice.map@gmail.com.

Novinky

Řídící výbor

Dokumenty

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) pro ORP Hořovice

V únoru 2016 MAS Karlštejnsko, z. ú., po dohodě s městem Hořovice a dalšími aktéry v území, podalo žádost na realizaci projektu MAP pro ORP Hořovice.

Na území ORP Hořovice se nachází 37 obcí a 26 škol, které jsou držiteli RED IZO.

Projekt je naplánován na 23 měsíců (1. 7. 2016 – 31. 5. 2018) s upraveným rozpočtem ze strany MŠMT 2.631.496 Kč.

Projekt je financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je:

  • zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let
  • zahrnuje předškolní, základní vzdělávání, zájmové  neformální vzdělávání

Cílem projektu je zlepšit kvalitu ve vzdělávání tím, že:

  • Bude existovat a fungovat komunikace, spolupráce, vzájemná podpora mezi aktéry ve  vzdělávání (MŠ/ZŠ)

  • Bude existovat a fungovat spolupráce mezi zřizovateli, školami, vzdělávacími zařízeními atd. 

  • Společně bude vytvořen Strategický rámec MAP do roku 2023,  jak specifické potřeby a problémy ve vzdělávání v území řešit

 

Spolupráce a účast na projektu je otevřená pro všechny, kdo se zabývají vzděláváním a prací s dětmi a žáky a chtějí se zapojit. Stačí se nám ozvat - horovice.map@gmail.com.

 

Novinky

Vysvětlivky

Řídící výbor

Dokumenty

Odkazy

 

logo programu VVV