pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

Aktuality
Fotogalerie
Kontakt
Home
Facebook

O nás

Poslání
Články a publikace
Zpravodaj MAS

Místní partnerství 2014 - 2020

MAP rozvoje vzdělávání

PosláníPosláním MAS Karlštejnsko, z.ú., je spojení úsilí spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ i jednotlivců působících v dotčeném území a ve Středočeském kraji, za účelem vytváření dobrého jména a image Karlštejnska, propagace a rozvoje Karlštejnska jako přírodní, kulturní a společenské entity a trvale udržitelného rozvoje, při zachování venkovského rázu krajiny.

 
Hlavní cíle MAS Karlštejnsko, z.ú.:
 • Rozvoj venkova v dotčeném území
 • Rozvoj cestovního ruchu v dotčeném území
 • Rozvoj vzdělání, kulturního a společenského života v dotčeném území
 • Rozvoj ekonomického prostředí, inovací a konkurenceschopnosti v dotčeném území
 • Ochrana přírody a krajiny v dotčeném území
 • Vytváření dobrého jména a pozitivního image Karlštejnska
 • Propagace Karlštejnska jako přírodní, turistické, kulturní a společenské identity
 • Podpora vzájemné informovanosti a koordinace aktivit dané lokality
 
Hlavní činnosti pro naplňování cílu MAS Karlštejnsko, z.ú.
 • Aktivní příprava a zajištění realizace projektů v programech Leader ČR, Leader+, ROP a dalších (PHARE, EAFRD aj.), podle stanovených kritérií a podmínek pro jednotlivé programy
 • Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
 • Rozvojové aktivity, marketing, tvorba produktů cestovního ruchu a iniciace investic v oblasti cestovního ruchu, dopravy, rozvoje služeb a vzdělávání lidských zdrojů
 • Aktivní spolupráce se Středočeským krajem, orgány státní správy, orgány samospráv obcí, měst a kraje, především při rozhodovacích procesech umožňujících naplnění cílů sdružení v dotčeném území
 • Aktivní partnerská spolupráce jednotlivých členů sdružení a spolupráce sdružení s dalšími osobami a subjekty v rámci ČR a EU na podkladě partnerských vztahů
 • Aktivní účast v procesech získání dotačních a grantových titulů pro podporu a realizaci projektů v dotčeném území
 • Aktivní spolupráce a působení v oblasti absorpční kapacity, vzdělávání, lidských zdrojů a strukturální změny pracovního trhu v dotčeném území
 • Aktivní spolupráce a působení v oblasti péče o krajinu, ochrany přírody a krajiny