pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Strategie "VIA CAROLINA"Strategie CLLD "Via Carolina" MAS Karlštejnsko, z. ú. (aktualní znění prosinec 2017)

Vážení přátelé,

zveřejňujeme úplné znění schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Via Carolina, MAS Karlštejnsko, z. ú., pro plánovací období EU 2014-2020, v aktuálním znění platném k prosinci 2017.

 

Strategii v aktuálním znění k srpen 2018 naleznete zde:

 SCLLD "Via Carolina" MAS Karlštejnsko, z. ú. 2014 - 2020 změna k 22.8.2018

 


Strategii v aktuálním znění k prosinci 2017 naleznete zde:

 SCLLD "Via Carolina" MAS Karlštejnsko, z. ú. 2014 - 2020 k 5.12.2017

 


Strategie CLLD "Via Carolina" MAS Karlštejnsko, z. ú. (aktualní znění březen 2016)

Vážení přátelé,

zveřejňujeme úplné znění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Via Carolina, MAS Karlštejnsko, z. ú., pro plánovací období EU 2014-2020, v aktuálním znění platném k březnu 2016.

Strategii v aktuálním znění k březnu 2016 naleznete zde:

 SCLLD "Via Carolina" MAS Karlštejnsko, z. ú. 2014 - 2020

 


Připomínky ke strategii MAS Karlštejnsko, o.s. (SCLLD)

Vážení přátelé, od 1. do 30.9.2014 máte všichni možnost připomínkovat strategii MAS Karlštejnsko, o.s., jejícý tvorba je podpořena dotací MMR z OPTP. Jde o její dílčí část, analytickou část Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ / SCLLD).

Jsou v ní zapracovány návrhy z předchozího dotazníkového šetření i z osobních rozhovorů s mnohými z Vás.

Říkáme-li všichni, myslíme tím, samozřejmě, širokou veřejnost. Zapojte se proto do připomínkování strategie i do sběru projektových záměrů.

Své připomínky i projektové záměry zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu kanceláře MAS Karlštejnsko, z.ú. clld.maskarlstejnsko@gmail.com nebo v listinné podobě na adresu MAS do Všeradic.

Předem Vám děkujeme za Vaši snahu podílet se na tvorbě nové strategie území MAS Karlštejnsko, z.ú. S průběhem jejího zpracování budete stále seznamováni na webu MAS Karlštejnsko, z.ú..

Strategii můžete připomínkovat a své návrhy zasílat samozřejmě i po 30.9.2014. Budeme za ně vděčni a zapracujeme je v další etapě návrhové tvorby strategie.

Strategii naleznete zde:

 SCLLD "Via Carolina" MAS Karlětejnsko, o. s. 2014 - 2020 k 31.8.2014