pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Výzva č. 2_18_OPZ_ModifikaceVýzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 03 Prorodinná opatření

Prodloužení příjmu žádostí do 5. 6. 2018, 12:00 hodin.

Text výzvy:

 Výzva č. 2_18_OPZ_MAS Karl_03 Prorodinná opatření - modifikace

 

Přílohy:

 Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 Příloha č. 2 Etický kodex

 Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

 

Seminář:

 Pozvánka na seminář

 Prezenční listina

 Prezentace_03 Prorodinná opatření

 Prezentace_zpracování žádosti_OPZ

 

Hodnocení projektů:

 OPZ_448_Zápis z jednání VKMP_19.12.2018

 OPZ_448_VKMP_Prezenční listina

 OPZ_448_Zápis z jednání SRMP_12.4.2019

 OPZ_448_SRMP_Prezenční listina