pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Ukončen příjem žádostí o dotaci výzvy MAS č. 2 v rámci PRV


Oznamujeme, že dne 26. 4. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy MAS č. 2 MAS Karlštejnsko, z.ú. v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD. Přehled přijatých žádostí naleznete na kartě PRV ZDE nebo přímo pod odkazem přijatých žádostí o dotaci ...

Prodloužení výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura v rámci IROP do 31. 5. 2019


Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 5. 2019 12:00 hod. Více informací naleznete na tomto odkaze: http://www.karlstejnskomas.cz/?page=vyzvy-irop ...

Pracovní příležitost - Asistent/asistentka


MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice. Jeho hlavní náplní je projektová a finanční podpora regionu, prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), rovněž kompletní dotační management. ...

Pracovní příležitost - Projektový manažer/manažerka


MAS Karlštejnsko, z. ú., je rozvojovou agenturou regionu „Karlštejnska“, působící na území západu Středočeského kraje, od Černošic po Cerhovice. Jeho hlavní náplní je projektová a finanční podpora regionu, prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), rovněž kompletní dotační management. ...

Prodloužení výzev v rámci IROP do 30. 4. 2019


Oznamujeme, že u výzvy č. 2 Dopravní infrastruktura a výzvy č. 3 Občanská vybavenost, bylo prodlouženo datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 30. 4. 2019 12:00 hod. Více informací naleznete na tomto odkaze: http://www.karlstejnskomas.cz/?page=vyzvy-irop ...

Vyhlášení výzvy OPŽP - opatření 4.3 Výsadba dřevin v nelesní půdě


Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) - opatření 4.3 Výsadba dřevin v neles...
Předchozí |1 z 16| Další