pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Celkový harmonogram projektuOd Do
1. Příprava projektu 1.9.2010 23.10.2012
2. Podání Žádosti o dotaci (ŽoD) 23.10.2012 23.10.2012
3. Proces schvalování a podpisu Dohody 23.10.2012 30.5.2013
4. Realizace projektu 1.6.2013 30.6.2015
5. Podání Žádosti o proplacení dotace (ŽoP) 30.4.2015 30.4.2015
6. Ukončení realizační fáze projektu 30.6.2015 30.6.2015
7. Fáze udržitelnosti projektu 1.7.2015 30.6.2020