pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Chodník Dobřichovice-KarlíkZhotovitel: Město Dobřichovice
Projekt: Chodník Dobřichovice-Karlík
Výše dotace: 963.366 Kč
Realizace: 2013
Činnosti na projektu: zemní práce; zhotovení komunikace; doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách; konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)