pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Harmonogram výzevHarmonogram výzev MAS Karlštejnsko má informativní charakter a může se v průběhu roku aktualizovat. Případné změny v harmonogramu mohou probíhat z důvodu požadavku Řídícího orgánu nebo požadavku vzešlého z území. Doporučujeme potencionálním žadatelům harmonogram daného roku průběžně sledovat.