pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Jevištní, audioviz. technikaZhotovitel: Sbor Církve bratrské v Černošicích
Projekt: Jevištní, audiovizuální a zabezpečovací technika
Výše dotace: 468.000 Kč
Realizace: 2013
Činnosti na projektu: ozvučení hlavního sálu včetně řešení pro lidi se sluchovým handicapem, jevištní osvětlení, ozvučení malého sálu a kluboven pro potřeby dětí a vedoucích, zabezpečení objektu, audiovizuální přenos