pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Komunitní projednáníZákladní odpovědnost za tvorbu Strategie byla vymezena Představenstvu MAS Karlštejnsko, o.s.. Koncem roku 2012 pověřilo Představenstvo koordinací přípravy a zpracování tzv. Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) management MAS, Programový a monitorovací výbor a samo se stalo rovněž součástí týmu. 

Práce na tvorbě a komunitním schvalování strategie SCLLD Via Carolina probíhaly v etapách od roku 2013, v průběhu roku 2014 byla podpořena dotací MMR z Operačního programu technická pomoc (OPTP) a Strategie byla komunitně projednána, kromě jiného, na Regionální konferenci „Karlštejnsko - partnerství rozvoje venkova“, 28. 11. 2014. V souvislosti se zpřesněním operačních programů, aplikovatelných do SCLLD, probíhaly práce dál v roce 2015 a strategii projednala Valná hromada Místního partnerství (MP) 18. 5. 2015. Závěry z šetření a komunitního projednání, společně s aktualizací dat, jsou zapracovány do aktuálního zpracování strategie SCLLD Via Carolina MAS Karlštejnsko, z. ú., pro její podání ke schválení ze strany MMR na je schválena partnery MP rozhodnutím Valné hromady ze dne 30. 3. 2016.

Bližší informace naleznete v dalších rubrikách.

Komunitní projednání 2013 - 2015

Prezenční listiny