pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

NovinkyStrategický rámec MAP Hořovice verze 2 schválen

Na jaře 2017 probíhala aktualizace Investičních priorit v ORP Hořovice. Byly dotazovány nejen školské zařízení zaměřené na vzdělávání dětí a žáků do 15 let, ale také neformální zájmové organizace. Na základě jejich požadavků byl doplněn dokument Investiční priority, který je součástí Strategického rámce MAP Hořovice verze 2. Strategický rámec verze 2 následně schválil Řídící výbor MAP Hořovice dne 27. 6. 2017. Další aktulizace bud probíhat na podzim 2017.

 

Budování vzdělávacích aktivit

V rámci činnosti MAP Hořovice probíhají vzdělávací aktivity na různá témata, která vzniknou na základě diskuze pracovních skupin, nebo odborného týmu MAP. Prozatím se uskutečnily tyto dva semináře: 25. 5. 2017 seminář na téma Nebezpečí internetu pro naše děti a 14. 6. 2017 seminář na téma Prevence a řešení sociálně patologických jevů na ZŠ. O dalších seminářích, které se uskuteční ve školním roce 2017/2018 budeme včas informovat.

 

Schválení Strategického rámce MAP Hořovice

V úterý 20. prosince 2016 schválil Řídící výbor MAP pro ORP Hořovice dokument Strategický rámec MAP ORP Hořovice včetně Investičních priorit. Dokument bude aktualizován každých 6 měsíců.

 

Připomínkování návrhu Strategického rámce MAP

Na základě podkladů, vyhodnocených dotazníků a setkáních pracovní skupin projektu MAP rozvoje vzdělávání vzniknul návrh Strategického rámce MAP pro ORP Hořovice. Strategický rámec můžete připomínkovat až do pondělí 19. prosince 2016 zasláním dokumentu na e-mailovou adresu projektu horovice.map@gmail.com.

 

Hodnocení žádosti o dotaci

Žádost o podporu programu OP VVV - MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Hořovice prošla úspěšně kontrolou formálních náležitostí a přijatelností projektu. Následně proběhlo věcné hodnocení, kde hodnotitelé navrhují snížení rozpočtu projektu. MAS Karlštejnsko, z. ú. podalo na navržené hodnocení rozpor a nyní se čeká na vyjádření.

 

Žádost o podporu programu OP VVV podána

MAS Karlštejnsko, z.ú. ve spolupráci s městem Hořovice podalo dne 28. února 2016 žádost o podporu programu OP VVV - MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Hořovice v rámci výzvy MŠMT č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV. Nyní se čeká na schválení ze strany MŠMT.