pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

O nás 

Posláním MAS Karlštejnsko, z.ú., je spojení úsilí spolků, institucí, podnikatelských subjektů, občanských iniciativ i jednotlivců působících v dotčeném území a ve Středočeském kraji, za účelem vytváření dobrého jména a image Karlštejnska, propagace a rozvoje Karlštejnska jako přírodní, kulturní a společenské entity a trvale udržitelného rozvoje, při zachování venkovského rázu krajiny.

 

Náš tým:

Radomír Hanačík, ředitel ústavu, vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

reditel@karlstejnskomas.cz

+420 739 364 039, +420 723 787 653

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek Hanačík, projektový manažer SPL / SCLLD 2014-2020

radek.hanacik@karlstejnskomas.cz

+420 603 835 669

 

 

 

 

Bc. František Palek, DiS, projektový manažer SCLLD 2014-2020 / MAP ORP Hořovice

frantisek.palek@karlstejnskomas.cz

+420 608 535 527

 

 

 

 

Ing. Aneta Hučínová, projektový manažer SCLLD 2014-2020

aneta.hucinova@karlstejnskomas.cz

+420 792 339 240

 

 

 

 

Jitka Hučínová, projektový manažer SCLLD 2014-2020

info@karlstejnskomas.cz

+420 792 339 232

 

 

 

 

Yvette Procházková, DiS, asistentka

yvette.prochazkova@karlstejnskomas.cz

+420 792 339 252