pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Obnova povrchu komunikacíZhotovitel: Obec Mořina
Projekt: Obnova povrchu místních komunikací v obci Mořina
Výše dotace: 1.710.864 Kč
Realizace: 2013
Činnosti na projektu: rozfrézování a předrcení stávající komunikace, úprava do sklonů a výšek, úprava vlastností podkladu CEM, úprava do sklonů, hutnění, 2x postřik asfalt. emulzí a aplikace kameniva 8/16 a 4/8, průkazní a kontrolní zkoušky