pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Oprava místní komunikaceZhotovitel: Obec Chýnice
Projekt: Oprava místní komunikace
Výše dotace: 810.792 Kč
Realizace: 2015
Činnosti na projektu: zemní práce, pokládka komunikace a trubního vedení, bourání, přesun hmot