pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Podmínky vstupu do MPMístní partnerství (MP) je otevřeným partnerstvím. Tvoří jej partneři MP MAS Karlštejnsko, z.ú., kteří zastupují veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo, provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit.

Přistoupení nových partnerů je možné na základě písemné žádosti doručené do kanceláře MAS Karlštejnsko, z.ú.. V souladu se Statutem MP rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MP Správní rada MP.

Partnerskou smlouvu uzavírá nebo vypovídá ředitel ústavu. Práva a povinnosti Partnera MP jsou specifikována ve Smlouvě o partnerství.

 

Smlouva o partnerství - FO (vzor)

Smlouva o partnerství - PO (vzor)

 

 

Poklady a podmínky pro vstup do místního partnerství (MP)

 

Fyzická osoba (občan):

- žádost o vstup do MP, s uvedením přínosů a způsobu zapojení v MP

- souhlas se strategickými cíli ústavu, MP a CLLD

- podpis smlouvy o partnerství s přiřazením k zájmové skupině

- čestné prohlášení o bezúhonnosti

 

Podnikatelský subjekt:

- žádost o vstup do MP, s uvedením přínosů a způsobu zapojení v MP

- souhlas se strategickými cíli ústavu, MP a CLLD

- výpis z veřejného rejstříku

- podpis smlouvy o partnerství s přiřazením k zájmové skupině

- čestné prohlášení o bezúhonnosti
 

Nezisková organizace:

- žádost o vstup do MP, s uvedením přínosů a způsobu zapojení v MP

- souhlas se strategickými cíli ústavu, MP a CLLD

- výpis z veřejného rejstříku

- podpis smlouvy o partnerství s přiřazením k zájmové skupině

- čestné prohlášení o bezúhonnosti
 

Obec, DSO:

- žádost o vstup do MP, s uvedením přínosů a způsobu zapojení v MP

- souhlas se strategickými cíli ústavu, MP a CLLD

- výpis z jednání zastupitelstva (shromáždění starostů) dokládající zvolení starosty (statutárního zástupce)

- podpis smlouvy o partnerství s přiřazením k zájmové skupině (usnesení zastupitelstva / shromáždění starostů)

- čestné prohlášení o bezúhonnosti