pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Řídící výborŘídící výbor

Řídící výbor je hlavní pracovní orgán partnerství MAP, jeho účast je dobrovolná a bezplatná. ŘV projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP, zprostředkovává přenos informací v území a schvaluje další dílčí výstupy, které budou v rámci projektu vytvořeny. Členové ŘV se budou scházet v průměru jednou za pololetí, v případě potřeby i častěji.

Zvolení členové Řídícího výboru působící v následujících oblastech:

 • zástupce realizátora projektu MAP MAS Karlštejnsko, z. ú. – Radomír Hanačík
 • zástupce partnera projektu Města Hořovice - PhDr. Jiří Vlček
 • zástupce Středočeského kraje – PaedDr. Pavel Schneider
 • zástupce KAP (krajský akční plán) – PaedDr. Pavel Schneider
 • zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních - Zdeňka Drábková, Martina Nedvědová
 • vedení škol, výborní učitelé (učitelé – leadry tak, jak je chápe kariérní systém), zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ) – školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních - Mgr. Jan Musílek
 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin) - Bc. Tomáš Klokočník
 • zástupce ZUŠ - BcA. Jakub Albrecht
 • zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO) sdružujícími rodiče - Bc. Marika Vaculíková
 • zástupce MAS Brdy, z. ú. - PaedDr. Marie Ernestová
 • zástupce Mikroregion Hořovicko - Luděk Kuniak

Statut ŘV

Jednací řád ŘV

Strategický rámec

Investiční priority

Strategický rámec verze 2

Investiční priority verze 2

Strategický rámec verze 3

Investiční priority verze 3

 

Strategický rámec verze 4 (+ Investiční priority)

Strategický rámec verze 5 (+ Investiční priority),(aktuální)

 

Místní akční plán (MAP) ORP Hořovice

Postupy MAP