pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Stavba dětského hřištěZhotovitel: Jan Valek
Projekt: Stavba dětského hřiště
Výše dotace: 151.019 Kč
Realizace: 2015
Činnosti na projektu: úprava stávajícího terénu (odbagrování mírného svahu tak, aby vznikl rovinatý prostor velikosti cca 20 x 7m a zhotovení dopadové plochy dle ČSN EN 1176), výstavba opěrné zídky a přístupových schodů z betonových KB bloků prolitých betonem, přístup pro hendikepované osoby, maxim. výška zídky 1 m a délka 40 m, herní prvky včetně osazení a montáže