pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Výdaje výstupůMAS

POLOŽKA

ČÁSTKA V KČ

KMAS

Lektorné, vč. dopravy, ubytování, ubytování účastníků, občerstvení účastníků, technické zařízení, cestovné

83 100,00

PMAS 1

Lektorné, vč. dopravy, ubytování, ubytování účastníků, občerstvení účastníků, technické zařízení, cestovné, podklady pro posluchače, pronájem

69 900,00

 

PMAS 2

Lektorné, vč. dopravy, ubytování, ubytování účastníků, občerstvení účastníků, cestovné

61 900,00

PMAS 2

Mapování tratí na území MAS Karlštejnsko, o.s., pro tvorbu Metodické publikace

370 000,00

PMAS 2

Mapování železniční trati "Švestková dráha" Čížkovice-Obrnice pro tvorbu Metodické publikace

180 000,00

PMAS 2

Studie a dokumentace budoucího využití objektů železniční trati "Švestková dráha" Čížkovice-Obrnice

450 000,00

KMAS

Studie a dokumentace budoucího využití objektů železniční trati Zadní Třebaň-Lochovice

360 000,00

KMAS

Studie a dokumentace budoucího využití objektů železniční trati Beroun-Nučice-Rudná-Zbuzany

230 000,00

KMAS

Studie a dokumentace budoucího využití objektů železniční trati Nučice-Rudná Hořelice-Mořina

110 000,00

PMAS 2

Metodické publikace - management obcí pro zachování veřejné železniční osobní dopravy, oprava exponátu - historický vůz, externí HD 2 Tb

787 000,00

KMAS

Propagační akce k projektu v KMAS, vybavení mobilního pracoviště, esterní HD 2 Tb, digitální fotoaparát, elektrocentrála, web "Karlštejnské linky" k prezentaci projektu, Exponát - historický železniční vůz

439 000,00

PMAS 1, 2

Propagační akce k projektu v PMAS 1 a 2, web "Švestková dráha" k prezentaci projektu, Libreto a instalace muzejní expozice o historii drah projektu, externí vybavení - externí HD 2 Tb

264 000,00

KMAS

Koordinátor projektu, manažer specialista, účetní služby, kancelářské potřeby, poštovné, telekomuniační poplatky, propagace projektu, poradenské služby

774 000,00

PMAS 1

Administrátor projektu, kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikační poplatky

205 000,00

PMAS 2

Administrátor projektu,

kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikační poplatky

380 000,00