pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Výsledky z realizace projektu  • pořízení základní dokumentace železničních tratí pro realizaci následné obnovy, záchrany a vhodného využití částí (zejména železničních budov a prostranství železničních stanic)

  • podkladový materiál pro jednání municipalit o vhodném využití železničních budov a prostranství železničních stanic

  • propagace a prezentace regionů prostřednictvím výstupů projektu

  • zvyšování znalostí o kulturním a technickém dědictví regionů u místních obyvatel a návštěvníků, zejména dětí a mládeže

  • prezentace aktivit a výstupů projektu v zahraničí - posílení vazby na partnerské regiony, zviditelnění

  • využití výstupů projektu ve vzdělávací a osvětové činnosti i cestovním ruchu