pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Výstavba malého ubyt. zař.Zhotovitel: Ing. Josef Stehlík
Projekt: Výstavba malého ubytovacího zařízení v Chodouni
Výše dotace: 771.000 Kč
Realizace: 2012
Činnosti na projektu: přestavba malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení, nákup vybavení  pro malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení