pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

VysvětlivkyMAP - místní akční plán rozvoje vzdělávání. 

 

Místní - strategie se váže na konkrétní území. Jelikož jsou plány primárně děleny dle obcí s rozšířenou působností (ORP), bude MAS Karlštejnsko zpracovávat MAP pro území ORP Hořovice a ORP Beroun.

 

Akční - strategie bude zpracovávána v interakci a v kontaktu se všemi zainteresovanými subjekty.

Jedná se o to, že vzniknou pracovní skupiny, do kterých budou zařazeni členové za:

 • realizační tým (MAS Karlštejnsko)
 • zástupci zřizovatelů škol
 • zástupci ZŠ a MŠ
 • zástupci organizací neformálního vzdělávání
 • zástupci ZUŠ
 • zástupce kraje a zástupce KAP (krajský akční plán)
 • zástupci rodičů

Strategie se bude tvořit na základě společných jednání, setkání, interakcí a samozřejmě za přispění odborníků na vzdělávání a strategické plány. 

 

Plán - vznikne strategie prioritně zaměřená na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Bude zahrnovat oblasti: včasná péče, předškolní a základní vzdělávání a neformální vzdělávání.

 

Cíl - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách zaměřením se na spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání.

 • společné informování a předávání zkušeností, setkávání
 • společné vzdělávání
 • společné plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb

Spolupráce by měla vést k:

 • systémovému zlepšení řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím dlouhodobého plánování
 • orientaci na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka
 • zlepšení spolupráce v území