pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Výzva č. 5_19_OPZ_ProrodinnáVýzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 03 Prorodinná opatření.

 

Text výzvy:

 Výzva č. 5_18_OPZ_MAS Karl_03 Prorodinná opatření II

 

Přílohy:

 Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 Příloha č. 2 Etický kodex

 Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Seminář:

 Prezentace_03 Prorodinná opatření II

 Prezentace_zpracování žádosti_OPZ

 Pozvánka na seminář