pozadi pozadi

MAS Karlštejnsko, z.ú.

MAP rozvoje vzdělávání

Výzva č.1_19_OPZ_ZaměstnanostVýzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) - opatření 02 Zaměstnanost

 

Text výzvy:

Výzva č. 1_19_OPZ_MAS Karl_02 Zaměstnanost

 

Přílohy:

 Příloha č. 1_Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 Příloha č. 2_Etický kodex

 Příloha č. 3_Popis podporovaných aktivit

 

Seminář pro žadatele a příjemce:

 Prezentace_02 Zaměstnanost

 Prezentace_zpracování žádosti_OPZ