Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Loading color scheme

Další modifikace výzev IROP

Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace.

Z tohoto důvodu jsme provedli modifikace vyhlášených výzev a prodloužili termíny podání žádostí.

Výzva MAS č. 9 Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření 05 - Sociální služby ll.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ : 4.12.2020 18:00 hod.

Pro více informací navštivte webové stránky MAS Karlštejnsko, z.ú.
https://www.karlstejnskomas.cz/vyzvymas/dotacni-vyzvy-mas

Více informací

Modifikace Výzev IROP

Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace.

Z tohoto důvodu jsme provedli modifikace vyhlášených výzev a prodloužili termíny podání žádostí.

Výzva MAS č. 9 Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření 05 - Sociální služby ll.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ : 20.11.2020 13:00

Výzva MAS č. 10 Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření 07 - Podpora složek IZS
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ : 27.11.2020 18:00

Výzva MAS č. 11 Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření 02 - Dopravní infrastruktura ll.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ : 27.11.2020 18:00

Pro více informací navštivte webové stránky MAS Karlštejnsko, z.ú.
https://www.karlstejnskomas.cz/vyzvymas/dotacni-vyzvy-mas

Více informací

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP - OPATŘENÍ 02 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA II.

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu, z Integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj ( CLLD ) strategie „ Via Carolina“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 02 Dopravní infrastruktura ll.

Zveme vás tímto na seminář pro žadatele, který se koná ve čtvrtek 15. 10. 2020 od 15:00 hod., MAS Karlštejnsko z. ú., Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro).

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, prosíme žadatele, aby svou účast předem potvrdili do středy 14.10.2020 do 12:00 hod na e-mail : info@karlstejnskomas.cz

Aktuální situace omezuje počet účastníků na vnitřních akcích na 10 osob.

Děkujeme za pochopení.

Více informací

VYHLÁŠENÍ VÝZVY IROP - OPATŘENÍ 07 PODPORA SLOŽEK IZS

Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu

Místní akční skupina MAS Karlštejnsko, z. ú. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu, z Integrovaného nástroje (IN) Komunitně vedený místní rozvoj ( CLLD ) strategie „ Via Carolina“, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - opatření 07 - Podpora složek IZS

Zveme vás tímto na seminář pro žadatele, který se koná ve čtvrtek 15. 10. 2020 od 15:00 hod., MAS Karlštejnsko z. ú., Pod Drahou 984, Řevnice, zasedací místnost (2. patro).

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, prosíme žadatele, aby svou účast předem potvrdili do středy 14.10.2020 do 12:00 hod na e-mail : info@karlstejnskomas.cz

Aktuální situace omezuje počet účastníků na vnitřních akcích na 10 osob.

Děkujeme za pochopení.

Více informací
Další modifikace výzev IROP
Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace. Z tohoto důvodu jsme provedli modifikace ...
Více informací
Modifikace Výzev IROP
Vzhledem ke stávající situaci a přetrvávajícímu nouzovému stav v ČR, bychom chtěli poskytnout žadatelům delší časový blok ke zpracování žádostí o dotace. Z tohoto důvodu jsme provedli modifikace ...
Více informací
PRACUJEME NA NOVÉM WEBU
V současné době dochází k tvorbě nových webových stránek MAS Karlštejnsko, z.ú. Soušasná platforma webu je bohužel již zastaralá a neumožňuje adekvátní úpravy.
více informací